Goeie morgen

Morgen donderdag wordt gestart met de tweede fase van de omgevingsaanleg rond de sporthal De Stormmeeuw.

Deze werken zullen gedurende 4 weken een belangrijke impact hebben op het parkeren en op de circulatie van voetgangers
richting De Marge (Jeugd, KSJ, Hockey,…)

-----

Deze tweede fase wordt in 4 stappen uitgevoerd :

STAP 1

Riolering en kofferstructuur tussen poortje dat toegang geeft tot nutsgebouw en hockeyveld (= op 15 m van de E Verheyestraat)
en de achterzijde van De Stormmeeuw. Deze zone wordt woensdag afgezet met werfhekkens.

Tijdens deze stap zullen ALLE fietsers (ook de mensen die naar De Marge gaan) hun fiets moeten stallen aan De Stormmeeuw
en vervolgens te voet richting De Marge gaan.

De voetgangers zullen zich via genoemd poortje en het padje dat aan de Noordelijke kant van het hockeyveld loopt naar De Marge
kunnen begeven en omgekeerd.

STAP 2

Riolering en kofferstructuur tussen poortje dat toegang geeft tot nutsgebouw en de Edward Verheyestraat

Voetgangers en fietsers zullen De Marge kunnen bereiken via de klassieke weg met dien verstande dat dit nog niet op de definitieve
toplaag zal zijn maar op de onderbouw.

Auto’s kunnen dan nog steeds niet tot aan De Marge.

STAP 3

Aanleg van de toplaag in beton

Voetgangers en fietsers zullen De Marge kunnen bereiken via de op dat moment) nieuw aangelegde parkeerstrook langs buitenomheiing hockeyveld naast De Stormmeeuw.

Auto’s kunnen dan nog steeds niet tot aan De Marge.

STAP 4

Ingebruikname nieuwe circulatiepaden en parkeerstroken en restwerken (o.m. extra parkeerplaatsen) ter hoogte van de Van Steenestraat

Vanaf dan kunnen auto’s terug tot aan De Marge

-------

Woensdag zal de sportdienst (Team Nancy) signalisatie aanbrengen in functie van stap 1 en de circulatie van voetgangers van en naar De Marge
langs het hockeyveld. Dit betekent dat dit pad dus dag en nacht open blijft gedurende deze fase.

Eveneens woensdag zal de sportdienst de afvalcontainers verplaatsen naar 2 parkeerstroken ter hoogte van de Boraan. Deze krijgen hun definitieve bestemming
in het nog te realiseren afvalstraatje dat kadert in de omgevingswerken van het nieuw te realiseren hockeygebouw. De tijdelijke plaats van de containers
wordt omheind met heras-hekwerk.


Ik ben me er van bewust dat dit tijdelijke even ‘allesbehalve evident’ en ‘ambetant’ zal zijn maar …. we hebben alles zo efficiënt als mogelijk ingepland en ….
we moeten er door en ….alles wordt mooier en we zullen dan afzonderlijke circulatiepaden voor fietsers en wandelaars hebben en meer parkeerplaatsen als voeger !

Dank voor de medewerking en het begrip.

Groetjes Frank