Uitrusting

Van zodra een speler deelneemt aan wedstrijden, wordt hij/zij geacht het clubuniform te dragen.

Een speler zonder mondstuk mag niet aan de wedstrijd deelnemen. Gelieve dan ook thuis steeds te controleren of men het mondstuk niet is vergeten om ontgoochelingen bij zoon/dochter te voorkomen bij het begin van de wedstrijd.

Engagement

Hockey is een sport met regelmatig (om de 2 weken) verre verplaatsingen over heel het land. Voor deze verplaatsingen wordt enig engagement van de ouders gevraagd. Daarom wordt aan alle ouders van wedstrijdspelende leden gevraagd om per speelseizoen (sept.–dec.en feb.-apr.) minstens 2 keer te rijden en enkele teamgenoten mee te nemen. De passende data zullen aan het begin van elk speelseizoen aan de coachen worden medegedeeld, zodat zij een planning kunnen opstellen.

Hockey is een sport die zeer veel engagement vraagt van vele vrijwilligers: per ploeg zorgt een coach (dikwijls vergezeld van een hulpcoach) voor de ganse praktische organisatie van de ploeg: het communiceren van de wedstrijddata, het indelen en opstellen van de wekelijkse ploeg, het bijwonen van coachvergaderingen, het mailen naar alle ouders van de praktische zaken (wie rijdt er om hoe laat, wat mee te nemen, enz.).

De meeste communicatie gebeurt via e-mail. Voor de goede gang van zaken is het belangrijk dat de leden van een ploeg de e-mails van de coachen regelmatig lezen én tijdig beantwoorden. Supporteren bij de thuismatchen of een steentje bijdragen aan de interne werking van de ploeg van zoon/dochter wordt steeds erg gewaardeerd.

Verzekering

De leden zijn via de Koninklijke Belgische Hockey Bond verzekerd voor alle trainingen en wedstrijden. Mond- en tandblessures zijn enkel verzekerd als men het (overigens verplichte) mondstuk draagt!!