Klik hier voor PDF formaat

Functie beschrijving : Coachen en managers 31 maart 2012 :

 •  Bij sommige teams wordt de functie coach/mgr door 1 persoon opgenomen, bij anderen wordt het gesplitst in administratie (mgr) en sportief (coach die meegaat op verplaatsing)
 • Zorgt dat alle beschikbare spelers de kans krijgen om te spelen tijdens de wedstrijd (indien nodig, rotatie plan opstellen)
 • Wisselt spelers in bepaalde posities om zo het spel te versterken
 • Is competitief maar houdt het PLEZIER van de sport in het team (zelfs bij verlies)
 • Gaat mee op verplaatsingen en is aanwezig op thuis matchen
 •  Zorgt ervoor dat keeperpak (via keeper) mee is op verplaatsing en dat alle materiaal in orde is (indien er iets ontbreekt of stuk is, zo vlug mogelijk rapporteren)
 •  Krijgt tijdig een idee wie er meespeelt en ook indien er onvoldoende spelers zijn bekijkt de mogelijke opties (spelers van andere teams/ bespreken met Olivier Nonnon)
 • Indien forfait noodzakelijk is, OP TIJD forfait doorgeven aan tegenspeler en bond (mail en telefonisch). TIJDIG forfait VOOR donderdag, LAATTIJDIG forfait 24u voor de wedstrijd en als de dag van de wedstrijd zelf, forfait gegeven wordt, wordt dit beschouwd als PLOEG AFWEZIG met een boete van 200,- Euro.
 • Geeft input aan trainers over de zwakheden van de ploeg om ze zo sterker te maken
 • Communiceert met spelers van het team over wedstrijdkalender, chauffeurs, afspraak voor verplaatsingen
 • Doet de oproepen naar de spelers voor de match – oproep voor chauffeurs op verplaatsing (planning maken zodat iedereen eens rijdt en niet altijd dezelfde ouders)
 •  Nieuw : forfaits moeten doorgegeven worden door de coachen, managers : telefonisch naar tegenpartij en mail naar het secretariaat van de tegenpartij met Secretariat@hockey.be (de bond) in copy.
 •  Dim@sport, wedstrijdblad moet volledig (volgens onderstaand stappenplan) ingevuld worden en gevalideerd VOOR zondag avond middernacht.   

Succes in deze belangrijke rol en hou de FUN in het team !