Beste leden,

Beste ouders,

 

Elk jaar opnieuw richten we ons tot onze leden om hun jaarlijkse bijdrage voor de club te voldoen met het verzenden van de lidgelden. De club is zoals velen andere sportclubs volledig aankelijk van het aantal betalende leden om haar basistaak te voldoen, zijnde kwaliteitsvolle trainingen organiseren voor alle leeftijdscategorieën, wedstrijden omkaderen, investeren in wedstrijdmateriaal, etc.... Maar ook de club moet ervaren dat haar kosten zijn gestegen in 2023 door de inflatie die alles duurder maakt. Een club kan maar functioneren als de basisbehoefte volledig is afgedekt. We zijn dus genoodzaakt om de lidgelden voor het komende seizoen te verhogen. We hebben natuurlijk nagekeken of de verhoging in lijn ligt met andere sportclubs en hockeyclubs en we kunnen besluiten dat we nog altijd een aantrekkelijk pakket aanbieden.

We zijn er ons van bewust dat we aan de kant van de cluborganisatie, met name onze trainingen, ook beter moeten doen en daar gaan we ook aan werken om te zorgen dat we volgend seizoen meer focus leggen op de kwaliteit en stiptheid van de trainingen. Dit is echter ook iets waar we allemaal samen aan moeten werken door ervoor te zorgen dat de spelers op tijd zijn voor de trainingen en de wedstrijden. We bespreken momenteel het nieuwe trainingsschema voor het seizoen 2023/2024 alsook de trainers voor het volgend jaar en er zullen een paar vernieuwingen en aanpassingen zijn, meer hierover in de komende weken.

Om u een betere transparante te bezorgen zal vanaf nu het lidgeld opgesplitst worden in drie delen.

- deel 1 is de bijdrage aan Royal Knokke Hockey Club (RKHC). Dit deel omvat o.m. de clubbijdrage aan de Vlaamse hockey liga, vergoeding voor de trainers, trainingsmateriaal, verzekeringen, goalie-uitrustingen, accommodatie, forfait- boetes. Dit deel bedraagt € 320 per speler. We voorzien een korting van €50 voor de jongste instromers tot en met de nieuwe U7 leden om zeker en vast het eerste jaar de nieuwe instromers te motiveren om zich lid te maken van de hockeyclub. Daarnaast voorzien we een korrtng van €20 per lid voor de vroege betalers die hun lidgeld voldaan hebben voor 15/06.

-  deel 2 omvat de individuele bijdrage aan de Vlaamse hockeyliga (VHL). Als lid van RKHC ben u tevens aangesloten bij de VHL en moet er hiervoor een bijdrage worden betaald. Deze bijdrage dekt onder meer de individuele spelersverzekering en de omkadering van de wedstrijdkalender. Deze bijdrage is aankelijk van de leeftijd en varieert tussen de € 33 en € 73.

-  deel 3 is nieuw voor dit jaar en omvat de barbijdrage van 25 euro per lid. Dit bedrag kan uiteraard volledig worden gespendeerd in de bar. Per lid zal er een barrekening openstaan van € 25 als het lidgeld is betaald geweest. We hopen dat hiermee iedereen nog gemakkelijker zijn weg vindt naar ons clubhuis.

Samengevat geeft dit:

Leeftijdscategorie

RKHC         

VHL       

Bartegoed 

Totaal     

Betaald voor 15/06 € 20 korting

tot en met U7

€ 270

€ 33

€ 25

€ 328

€ 308

U8 tot en met U12

€ 320

€ 33

€ 25

€ 378

€ 358

U14 tot en met U19

€ 320

€ 46

€ 25

€ 391

€ 371

volwassene

€ 320

€ 73

€ 25

€ 418

€ 398

 

Voor het volgende seizoen zullen jullie via e-mail in de loop van de komende weken de nieuwe lidgeldbijdrage ontvangen. Wees er snel bij om te betalen voor 15/6 en te genieten van de korting van € 20!

Belangrijk! Wie zich wenst uit te schrijven als lid bij RKHC voor het seizoen 23/24 moet dit doen voor 15/6/2023. Indien niet blijft het bedrag dat overeenkomt met de VHL bijdrage verschuldigd. Schrijf jullie dus indien van toepassing aub op tijd uit om dit te vermijden.

 

het bestuur van RKHC vzw