Nieuws

 

Pizza avond

Kom en geniet van een gezellige avond vol heerlijke pizza's à volonté in ons clubhuis (Café Dégagé)

De Pizza's worden bereid op Big Green Egg barbecue voor een extra smaakvolle ervaring. 

Noteer dus vrijdag 22 maart 2024 van 19 tot 21 uur

Volwassenen 25€/pp , kinderen 18€/pp

Inschrijvingen en betaling aan de bar. 

PAASSTAGE

Onze Paasstage vindt plaats van 2 tem 5 april 2024, onder de sportieve leiding van Thibault De Witte.

Wij hopen jullie enthousiaste kids, talrijk aanwezig te zien!

Alle info via thibault.dewitte28@gmail.com

 

ZOMERSTAGE 1

Alain Geens komt terug met zijn fantastisch zomerkamp !

Van 5 tot en met 9 augustus 2024 is er kids hockey voor de 6 tot 14 jarigen.

info op: https://hockeycamps.be/planning-2018-2-00.html

 

ZOMERSTAGE 2

Van 12 tot en met 14 augustus 2024 zijn de grote boys and girls bij Alain Geens aan de beurt: Top Hockey voor jongeren tussen 13 en 17 jaar.

Meer info op https://hockeycamps.be/planning-2018-2-00.html

 

ZOMERKAMP 3

Van 19 tot en met 23 augustus ontvangt Thibault De Witte opnieuw vol enthousiasme jullie kinderen.

Alle info via thibault.dewitte28@gmail.com

Beste leden,

Beste ouders,

 

Elk jaar opnieuw richten we ons tot onze leden om hun jaarlijkse bijdrage voor de club te voldoen met het verzenden van de lidgelden. De club is zoals velen andere sportclubs volledig aankelijk van het aantal betalende leden om haar basistaak te voldoen, zijnde kwaliteitsvolle trainingen organiseren voor alle leeftijdscategorieën, wedstrijden omkaderen, investeren in wedstrijdmateriaal, etc.... Maar ook de club moet ervaren dat haar kosten zijn gestegen in 2023 door de inflatie die alles duurder maakt. Een club kan maar functioneren als de basisbehoefte volledig is afgedekt. We zijn dus genoodzaakt om de lidgelden voor het komende seizoen te verhogen. We hebben natuurlijk nagekeken of de verhoging in lijn ligt met andere sportclubs en hockeyclubs en we kunnen besluiten dat we nog altijd een aantrekkelijk pakket aanbieden.

We zijn er ons van bewust dat we aan de kant van de cluborganisatie, met name onze trainingen, ook beter moeten doen en daar gaan we ook aan werken om te zorgen dat we volgend seizoen meer focus leggen op de kwaliteit en stiptheid van de trainingen. Dit is echter ook iets waar we allemaal samen aan moeten werken door ervoor te zorgen dat de spelers op tijd zijn voor de trainingen en de wedstrijden. We bespreken momenteel het nieuwe trainingsschema voor het seizoen 2023/2024 alsook de trainers voor het volgend jaar en er zullen een paar vernieuwingen en aanpassingen zijn, meer hierover in de komende weken.

Om u een betere transparante te bezorgen zal vanaf nu het lidgeld opgesplitst worden in drie delen.

- deel 1 is de bijdrage aan Royal Knokke Hockey Club (RKHC). Dit deel omvat o.m. de clubbijdrage aan de Vlaamse hockey liga, vergoeding voor de trainers, trainingsmateriaal, verzekeringen, goalie-uitrustingen, accommodatie, forfait- boetes. Dit deel bedraagt € 320 per speler. We voorzien een korting van €50 voor de jongste instromers tot en met de nieuwe U7 leden om zeker en vast het eerste jaar de nieuwe instromers te motiveren om zich lid te maken van de hockeyclub. Daarnaast voorzien we een korrtng van €20 per lid voor de vroege betalers die hun lidgeld voldaan hebben voor 15/06.

-  deel 2 omvat de individuele bijdrage aan de Vlaamse hockeyliga (VHL). Als lid van RKHC ben u tevens aangesloten bij de VHL en moet er hiervoor een bijdrage worden betaald. Deze bijdrage dekt onder meer de individuele spelersverzekering en de omkadering van de wedstrijdkalender. Deze bijdrage is aankelijk van de leeftijd en varieert tussen de € 33 en € 73.

-  deel 3 is nieuw voor dit jaar en omvat de barbijdrage van 25 euro per lid. Dit bedrag kan uiteraard volledig worden gespendeerd in de bar. Per lid zal er een barrekening openstaan van € 25 als het lidgeld is betaald geweest. We hopen dat hiermee iedereen nog gemakkelijker zijn weg vindt naar ons clubhuis.

Samengevat geeft dit:

Leeftijdscategorie

RKHC         

VHL       

Bartegoed 

Totaal     

Betaald voor 15/06 € 20 korting

tot en met U7

€ 270

€ 33

€ 25

€ 328

€ 308

U8 tot en met U12

€ 320

€ 33

€ 25

€ 378

€ 358

U14 tot en met U19

€ 320

€ 46

€ 25

€ 391

€ 371

volwassene

€ 320

€ 73

€ 25

€ 418

€ 398

 

Voor het volgende seizoen zullen jullie via e-mail in de loop van de komende weken de nieuwe lidgeldbijdrage ontvangen. Wees er snel bij om te betalen voor 15/6 en te genieten van de korting van € 20!

Belangrijk! Wie zich wenst uit te schrijven als lid bij RKHC voor het seizoen 23/24 moet dit doen voor 15/6/2023. Indien niet blijft het bedrag dat overeenkomt met de VHL bijdrage verschuldigd. Schrijf jullie dus indien van toepassing aub op tijd uit om dit te vermijden.

 

het bestuur van RKHC vzw

Vertrouwenspersoon of club-API:

Wat?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren in je organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij de API?

Leden, leiding, ouders, vrijwilligers, oud-leiding: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. 

  • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten. 
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet. 
  • Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden. 

Wat doet de API niet? 

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is. 
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is. 
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging. 

Hoe gaat de API te werk? 

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken jeugdwerkgroepen.

 

Concreet voor RKHC

Indien je met een probleem zit, neem je best eerst contact op met onze club API. Bij RKHC is dat Julie Maertens. Zij is aangesteld door het bestuur en is opgeleid om binnen de club een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Je kan Julie aanspreken op de club of je kan haar een berichtje sturen op julie@inner-center.be. Dit email adres is vertrouwelijk en voor niemand anders toegankelijk.

Julie is telefonisch bereikbaar op +32 495 53 10 60

Indien je liever niet met Julie spreekt, om welke reden dan ook, dan mag je ook direct contact opnemen met de Federatie-API. Deze zijn via volgende link te bereiken: meldpunt overschrijdend gedrag VHL (Federatie API)

Voor dringende gevallen die onmiddellijke hulpverlening vereisen, contacteert u nog altijd de hulpdiensten op 101 en 112. Verder kan u ook terecht op het nummer 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, op werkdagen van 9u00 tot 17u00.

 

 

 

 

Volgende leeftijdcategoriën zijn van toepassing voor het seizoen 2023-2024:

Categorie Geboortejaar
kuikens 2018
U7 2017
U8 2016
U9 2015
U10 2014
U11 2013
U12 2012
U14 2010-2011
U16 2008-2009
U19 2005-2006-2007
Ladies 35+  

BINNENKORT

OVER ONZE CLUB

 

© 2020, website powered by Twizzit.com