Vertrouwenspersoon of club-API:

Wat?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren in je organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij de API?

Leden, leiding, ouders, vrijwilligers, oud-leiding: iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij de organisatie kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. 

  • Eerste contact: de API is daarom het eerste contact bij meldingen. Zij of hij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten. 
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet. 
  • Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden. 

Wat doet de API niet? 

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is. 
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is. 
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging. 

Hoe gaat de API te werk? 

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken jeugdwerkgroepen.

 

Concreet voor RKHC

Indien je met een probleem zit, neem je best eerst contact op met onze club API. Bij RKHC is dat Julie Maertens. Zij is aangesteld door het bestuur en is opgeleid om binnen de club een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Je kan Julie aanspreken op de club of je kan haar een berichtje sturen op julie@inner-center.be. Dit email adres is vertrouwelijk en voor niemand anders toegankelijk.

Julie is telefonisch bereikbaar op +32 495 53 10 60

Indien je liever niet met Julie spreekt, om welke reden dan ook, dan mag je ook direct contact opnemen met de Federatie-API. Deze zijn via volgende link te bereiken: meldpunt overschrijdend gedrag VHL (Federatie API)

Voor dringende gevallen die onmiddellijke hulpverlening vereisen, contacteert u nog altijd de hulpdiensten op 101 en 112. Verder kan u ook terecht op het nummer 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, op werkdagen van 9u00 tot 17u00.

 

 

 

 

Royal Knokke Hockey Club 
 
Het Clubhuis van Knokke Hockey Club bevindt zich op wandelafstand van het Station van Knokke:
 
Edward Verheyestraat 20
8300 Knokke  
 
0477 46 57 26
 
BTW : BE0461 632 007
Rekening nummer : 476-5128181-77 
 
Forfaits en vertragingen/wijzigingen competitie kunnen tijdens de competitie op vrijdag
vanaf 19u en op zaterdag ochtend doorgegeven worden op tel. nr. clubhuis.
 
 
Route beschrijving
Bij het binnen rijden van Knokke langs de Natiënlaan, voorbij het station (links van de baan) van Knokke, neem op
de rotonde de tweede afrit. De eerste straat rechts is de E.Verheyestraat. 100 m verder is links de parking van
sport complex Stormmeeuw met daarnaast het waterveld. Het clubhuis is helemaal achter het grote gebouw, naast de speeltuin.
 
Op deze parking is het leggen van een parkeerschijf verplicht!
 
Een alternatieve parking bevindt zich 200m verder in de straat bij de Carrefour
 
 
Facebook : zoek naar KNOKKEHOCKEY
Instagram: Knokke Hockey Club
 
 
Openingsuren
Openingsuren Clubhuis: Elke woensdag van 14u tot 23u en vrijdag van 16u
tot 23u30 bar open (niet in de schoolvakanties)
 
 
Contact Federatie Brussel (Bond)
K.B.H.B. Waversesteenweg, 2057 
1160 Brussel

Tel : 32-2-663.66.99
Fax : 32-2-663.66.80

Website KBHB: www.hockey.be   
Email adres : secretariat@hockey.be
Premium Sponsors
Vrienden van RKHC
Verjaardagen
20/07
Jean De Bisscop
22/07
Marie-julie Buenen
22/07
Victor-benoit Buenen
22/07
Nicolas Otte
22/07
Amélie Constandt
26/07
Juliette Philine Vormer
Kalender

© 2020, website powered by Twizzit.com